BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
181EM B7B SİNYAL MAVİ LED'Lİ BLOK 12-30 V AC/DCAD
182EM B8B SİNYAL SARI LED'Lİ BLOK 12-30 V AC/DCAD
183EM B9B SİNYAL YEŞİL LED'Lİ BLOK 12-30 V AC/DCAD
184EM BAB ADAPTÖRAD
185EM BAKŞAMSKC BAKIR ŞAMANDIRA (KOMPLE)AD
186EM BBB SİNYAL BEYAZ LED'Lİ BLOK 100-250 V ACAD
187EM BB4B SİNYAL BEYAZ LED'Lİ BLOK 110 V DCAD
188EM BDA20B DÜĞME ANAHTARLI (0-1)AD
189EM BDA21B DÜĞME ANAHTARLI KALICI (0-1)AD
190EM BDA30B DÜĞME ANAHTARLI (2-0-1)AD
191EM BDA31B DÜĞME ANAHTARLI (2-0-1) YAYLIAD
192EM BDBB DÜĞME BEYAZAD
193EM BDCB DÜĞME MANDALLIAD
194EM BDEB DÜĞME ACİL STOP MANTAR 40 MM KIRMIZIAD
195EM BDE30B DÜĞME ACİL STOP SİLİNDİRİK 30 MM KIRMIAD
196EM BDE60B DÜĞME ACİL STOP MANTAR 60 MM KIRMIZIAD
197EM BDHB DÜĞME MAT SİYAHAD
198EM BDKB DÜĞME KIRMIZIAD
199EM BDK20HBB DÜĞME ÇİFTLİ SİYAH/BEYAZ MATAD
200EM BDK20KYB DÜĞME ÇİFTLİ KIRMIZI/YEŞİLAD