BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
201EM BDK21HBB DÜĞME ÇİFTLİ ÇIKIK KAFALI SİYAH/BEYAZAD
202EM BDK21KYB DÜĞME ÇİFTLİ ÇIKIK KAFALI KIRMIZI/YEŞİAD
203EM BDMB DÜĞME MAVİAD
204EM BDMHB DÜĞME MANTAR SİYAHAD
205EM BDMKB DÜĞME MANTAR KIRMIZIAD
206EM BDMYB DÜĞME MANTAR YEŞİLAD
207EM BDSB DÜĞME SARIAD
208EM BDS20B DÜĞME SEÇİCİ (0-1)AD
209EM BDS21B DÜĞME SEÇİCİ (0-1) DÖNÜŞLÜAD
210EM BDS30B DÜĞME SEÇİCİ (2-0-1)AD
211EM BDSL20BB DÜĞME IŞIKLI SEÇİCİ (0-1) BEYAZAD
212EM BDSL20KB DÜĞME IŞIKLI SEÇİCİ (0-1) KIRMIZIAD
213EM BDSL20MB DÜĞME IŞIKLI SEÇİCİ (0-1) MAVİAD
214EM BDSL20SB DÜĞME IŞIKLI SEÇİCİ (0-1) SARIAD
215EM BDSL20YB DÜĞME IŞIKLI SEÇİCİ (0-1) YEŞİLAD
216EM BDSL30BB DÜĞME IŞIKLI SEÇİCİ (2-0-1) BEYAZAD
217EM BDSL30KB DÜĞME IŞIKLI SEÇİCİ (2-0-1) KIRMIZIAD
218EM BDSL30MB DÜĞME IŞIKLI SEÇİCİ (2-0-1) MAVİAD
219EM BDSL30SB DÜĞME IŞIKLI SEÇİCİ (2-0-1) SARIAD
220EM BDSL30YB DÜĞME IŞIKLI SEÇİCİ (2-0-1) YEŞİLAD