BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
21EM B0M0XMLED'Lİ SİNYAL LAMBASI MAVİ 100-250V ACAD
22EM B0S0XSLED'Lİ SİNYAL LAMBASI SARI 100-250V ACAD
23EM B0Y0XYLED'Lİ SİNYAL LAMBASI YEŞİL 100-250V ACAD
24EM B1B KONTAK BLOK START 1NAAD
25EM B100A20B START ANAHTARLI (0-1)AD
26EM B100A21B START ANAHTARLI KALICI (0-1)AD
27EM B100CB START MANDALLIAD
28EM B100DBB BUTON BEYAZ 1NAAD
29EM B100DB0DB START DİKEY OK BASKILI BEYAZAD
30EM B100DHB BUTON SİYAH 1NAAD
31EM B100DHOYB BUTON SİYAH 1NA OKLUAD
32EM B100DKB BUTON KIRMIZI 1NAAD
33EM B100DMB BUTON MAVİ 1NAAD
34EM B100DSB BUTON SARI 1NAAD
35EM B100DYB BUTON YEŞİL 1NAAD
36EM B100DY0DB START DİKEY OK BASKILI YEŞİLAD
37EM B100EB START EMNIYET 40 MMAD
38EM B100E30B START EMNIYET 30 MMAD
39EM B100FKB START KALICILI KIRMIZIAD
40EM B100FMB START KALICILI MAVİAD