BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
161EM B200EB ACİL STOP MANTAR 40mm 1NKAD
162EM B200E30B ACİL STOP SİLİNDİRİK 30mm 1NKAD
163EM B200E60B ACİL STOP MANTAR 60mm 1NKAD
164EM B200EEB ACİL STOP MANTAR 40mm 1NK - İBARELİAD
165EM B200FKB STOP KALICILI KIRMIZIAD
166EM B200HKB STOP ÇIKIK KAFALI KIRMIZIAD
167EM B200MKB MANTAR BUTON KIRMIZI 1NKAD
168EM B200MSB MANTAR BUTON SARI 1NKAD
169EM B200MYB START MANTAR YEŞİLAD
170EM B202DKB ÇİFT STOP KIRMIZIAD
171EM B202HKB ÇİFT STOP ÇIKIK KAFALI KIRMIZIAD
172EM B230DKB IŞIKLI BUTON KIRMIZI 1NKAD
173EM B230DMB IŞIKLI STOP MAVİAD
174EM B230DYB IŞIKLI STOP YEŞİLAD
175EM B230HKB IŞIKLI STOP ÇIKIK KIRMIZIAD
176EM B232DKB IŞIKLI ÇİFT STOP KIRMIZIAD
177EM B232DYB IŞIKLI ÇİFT STOP YEŞİLAD
178EM B3B KONTAK BLOK-IŞIKLIAD
179EM B5B SİNYAL BEYAZ LED'Lİ BLOK 12-30 V AC/DCAD
180EM B6B SİNYAL KIRM.LED'Lİ BLOK 12-30 V AC/DCAD