BAYİLİKLER

OBO BETTERMANN

FİYAT LİSTESİ
NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
21OBO 1488074FL1-G M8 MENGENEAD
22OBO 2001000DAĞITIM KUTUSU ECO10 LGR 100x42x42 AÇIKAD
23OBO 2001006DAĞITIM KUTUSU ECO12 LGR 100x64x42 AÇIKAD
24OBO 2001007DAĞITIM KUTUSU ECO12/5LG 100x64x42 AÇIKAD
25OBO 2001012DAĞITIM KUTUSU ECO14 LGR 100x100x42 AÇIKAD
26OBO 2001013DAĞITIM KUTUSU ECO14/5LG 100x100x42 AÇIKAD
27OBO 2001018DAĞITIM KUTUSU ECO18 LGR 100x130x42 AÇIKAD
28OBO 2001019DAĞITIM KUTUSU ECO18/5LG 100x130x42 AÇIKAD
29OBO 2001030DAĞITIM KUTUSU ECO10 LGR 100x42x42 BEYAZAD
30OBO 2001033DAĞITIM KUTUSU ECO12 LGR 100x64x42 AÇIKAD
31OBO 2001036DAĞITIM KUTUSU ECO14 LGR 100x100x42 BEYAAD
32OBO 2001039DAĞITIM KUTUSU ECO18 LGR 100x130x42 BEYAAD
33OBO 2001049DAĞITIM KUTUSU ECO14/5LG 100x100x42 BEYAAD
34OBO 2001845DAĞITIM KUTUSU B9/TM/5 110x110x50 AÇIK GAD
35OBO 2001853DAĞITIM KUTUSU B9/TM 110x110x50 AÇIK GRİAD
36OBO 2001861DAĞITIM KUTUSU B9/TM NL 110x110x50 AÇIKAD
37OBO 2001888DAĞITIM KUTUSU B9/TM 110x110x50 AÇIK GRİAD
38OBO 2003015CİHAZ KUTUSU UG60D Q60MM H40MM SİYAHAD
39OBO 2003414CİHAZ KUTUSU HG60 Ø68mm, H45mm TURUNCU PAD
40OBO 2003422İKİLİ CİHAZ KUTUSU HG60/2 138x68x50 TURUAD