BAYİLİKLER

PFANNENBERG

FİYAT LİSTESİ
NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
21PFA DTS9241PANO KLİMASI KAPI VE YAN MONTAJ 1000WAD
22PFA DTS9341PANO KLİMASI KAPI VE YAN MONTAJ 1500WAD
23PFA DTS9441PANO KLİMASI KAPI VE YAN MONTAJ 2000WAD
24PFA DTS9541PANO KLİMASI KAPI VE YAN MONTAJ 2500WAD
25PFA DTS9841PANO KLİMASI KAPI VE YAN MONTAJ 4000WAD
26PFA DTSEX7541PANO KLİMASI EX-PROOF 2450WAD
27PFA FLH250PANO 250W ISITICI ÜNİTESİAD
28PFA PF1000FANLI FİLTRE 105YX105GX52D 24m³/hAD
29PFA PF2000FANLI FİLTRE 150YX150GX72D 58m³/hAD
30PFA PF2500FANLI FİLTRE 250YX250GX111D 155m³/hAD
31PFA PF3000FANLI FİLTRE 105YX105GX52D 24m³/hAD
32PFA PF5000FANLI FİLTRE 105YX105GX52D 24m³/hAD
33PFA PF6000FANLI FİLTRE 105YX105GX52D 24m³/hAD
34PFA PF7000FANLI FİLTRE 105YX105GX52D 24m³/hAD
35PFA PFA1000HAVALANDIRMA FİLTRESİ 105Yx105Gx10DAD
36PFA PFA2000HAVALANDIRMA FİLTRESİ 150Yx150Gx27DAD
37PFA PFA3000HAVALANDIRMA FİLTRESİ 250Yx250Gx30DAD
38PFA PFA6000HAVALANDIRMA FİLTRESİ 325Yx325Gx30DAD