BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
61PİZ VFAFIF1GR03STOP İNDİKATÖRÜAD
62PİZ VFAFMRSHALAT SONU TUTUCUAD
63PİZ VFAFTRSHALAT TUTUCUAD
64PİZ VFB20KONTAK BLOĞUAD
65PİZ VFB5KONTAK BLOĞUAD
66PİZ VFC02MİKRO SİVİÇ MUHAFAZASI IP65AD
67PİZ VFF05HALATAD
68PİZ VFKEYD1EMNİYET SİVİÇ KİLİDİAD
69PİZ VFKEYD2EMNİYET SİVİÇ KİLİDİAD
70PİZ VFKEYD7EMNİYET SİVİÇ KİLİDİAD
71PİZ VFKEYFANAHTARAD
72PİZ VFKEYF1KİLİT MEKANİZMASIAD
73PİZ VFKEYF7ANAHTARLI EMNİYET SWİTCH KARŞILIĞIAD
74PİZ VFL31LİMİT SİVİÇ KOLUAD
75PİZ VFL311LİMİT SİVİÇ KOLUAD
76PİZ VFL32LİMİT SİVİÇ KOLUAD
77PİZ VFL35LİMİT SİVİÇ KOLUAD
78PİZ VFL351LİMİT SİVİÇ KOLUAD
79PİZ VFL36LİMİT SİVİÇ KOLUAD
80PİZ VFL51LİMİT SİVİÇ KOLUAD