BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
261RİT 3361540SK KLİMA 750W 400VAC YAN MONTAJAD
262RİT 3363100SK HAVA/SU ISI DEĞİŞTİRİCİ DUVAR MONT.500W 230VACAD
263RİT 3374500SK KLİMA 3000W 230VAC YAN MONTAJ COMFORTAD
264RİT 3382500SK KLİMA 500W 230VAC TAVAN MONTAJ COMFORTAD
265RİT 3383500SK TAVAN MONTELİ KLİMA 1000W,230V,KOMFORTAD
266RİT 3383540SK TAVAN MONTELİ KLİMA, 1000W,400V, COMFORTAD
267RİT 3384100SK KLİMA 1500W 230VAC TAVAN MONTAJAD
268RİT 3384140SK KLİMA 1500W 400VAC TAVAN MONTAJAD
269RİT 3385100SK KLİMA 2000W 230VAC TAVAN MONTAJAD
270RİT 3385140SK KLİMA 2000W 400VAC TAVAN MONTAJAD
271RİT 3385500SK TAVAN MONTELİ KLİMA,2000W,230V,KOMFORTAD
272RİT 3386140SK KLİMA 3000W 400VAC TAVAN MONTAJAD
273RİT 3387140SK TAVAN MONTELİ KLİMA 4000W BASİC 400VAD
274RİT 3387540SK TAVAN MONTELİ KLİMA,4000W,400V,KOMFORTAD
275RİT 3396023SK DIŞ FAN 2XA4E250AD
276RİT 3396050SK İÇ SİRKÜLASYON FANI Q2A060DE (VED)AD
277RİT 3396277SK PCB KARTAD
278RİT 3396282SK DİSPLAY ÜNİTESİ /3302100AD
279RİT 3397086SK IZGARA KAPAKAD
280RİT 3397087SK IZGARA KAPAKAD