BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
2213M KE235114250SCOTCHCAST Kit 92-NA 4U(28-47) AG DÜZ KAB EKİ REÇTK
2223M KE235114268SCOTCHCAST Kit 92-NA 5U(33-55) AG DÜZ KAB EKİ REÇTK
2233M KE235114276SCOTCHCAST Kit 92-NA 6U(45-70) AG DÜZ KAB EKİ REÇTK
2243M KE23511475591-AV 120 (18-26mm) AG ESNEK KABLO EKLERİ REÇİNELİTK
2253M KE23511476391-AV 130 (25-30mm) AG ESNEK KABLO EKLERİ REÇİNELİTK
2263M KE23511477191-AV 140 (29-34mm) AG ESNEK KABLO EKLERİ REÇİNELİTK
2273M KE23511478991-AV 160 (40-63mm) AG ESNEK KABLO EKLERİ REÇİNELİTK
2283M KE23511479791-AV 170 (47-80mm) AG ESNEK KABLO EKLERİ REÇİNELİTK
2293M KE235115364SCOTCHCAST KİT92-NA 4U/6kV28-54 AG DÜZ KAB EKİ REÇTK
2303M KE235115372SCOTCHCAST KİT92-NA 5U/6kV33-63 AG DÜZ KAB EKİ REÇTK
2313M KE235115380SCOTCHCAST KİT92-NA 6U/6kV45-80 AG DÜZ KAB EKİ REÇTK
2323M KE235115398SCOTCHCAST KİT92-NA 7U/6kV50-83 AG DÜZ KAB EKİ REÇTK
2333M KE235117568SCOTCHCAST Kit 92-NBA0 4x(1,5-4mm)AG DÜZ KAB EK RÇTK
2343M KE235117576SCOTCHCAST KİT92-NBA1 4x1,5-10 AG DÜZ KAB EKİ REÇTK
2353M KE235117584SCOTCHCAST Kit 92-NBA2 4x(6-16mm)AG DÜZ KAB EK REÇTK
2363M KE235117592SCOTCHCAST Kit 92-NBA3 4x(16-25mm)AG DÜZ KAB EK RÇTK
2373M KE235117600SCOTCHCAST Kit 92-NBA4 4x(25-50mm)AG DÜZ KAB EK RÇTK
2383M KE235117618SCOTCHCAST Kit 92-NBA5 4x(50-95mm)AG DÜZ KAB EK RÇTK
2393M KE235117626SCOTCHCAST KİT92-NBA6 4x70-150 AG DÜZ KAB EKİ REÇTK
2403M KE235117634SCOTCHCAST KİT92-NBA7 4x120-240 AG DÜZ KAB EKİ REÇTK